Bine ați venit pe Mamaia Litoral

Despre noi

S.C. MAMAIA S.A.

Sediul în Stațiunea Mamaia,  Vila 26, jud. Constanța,,

Forma juridică – S.C. MAMAIA S.A. a fost înființată prin HG nr. 1041/1990 privind înființarea societăților comerciale pe acțiuni în turism și Ordinul Ministerului Comerțului și Turismului nr. 154/1991, în temeiul Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, fiind înmatriculată la Oficiul Registrului și Comerțului Constanța sub nr.J13/672/1991, CUI RO 1890659.

Capitalul social actual al S.C. MAMAIA S.A. este de 10.539.674,80 lei.

Obiectul principal de activitate al S.C. MAMAIA S.A. – cod CAEN 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată.

Acționariatul S.C. MAMAIA S.A. este următorul:

 1. Ministerul Turismului-deținător a unei cote procentuale de 96,5680% din capitalul social;
 2. Lista acționari (PPM) -deținători a unei cote procentuale de 3,3841% din capitalul social;
 3. Alții-deținători a unei cote procentuale de 0,0479% din capitalul social.

Active aflate în patrimoniul societății: conform tabel.  Participații ale S.C. MAMAIA S.A. la alte societăți:

 1. TELEGONDOLA MAMAIA SRL. – 53,49%
 2. TURISM ȘI AGREMENT SA. – 45%

Organele de conducere:

 • Adunarea Generală a Acționarilor
 • Consiliul de Administrație
 • Directorul General

Lista membrilor Consiliului de Administrație:

 • Ramulescu Mihaela-presedinte CA
 • Balan Carmen Viorica- membru CA
 • Isac Elena Mirabela- membru CA

Remuneratia Consiliului de Administrație este fixa si a fost stabilita  conform OUG 109/2011  republicata .

S.C. MAMAIA S.A. este legal reprezentată prin d-na Babanica Doina MarinelaDirector General.

Remuneratia Directorului general este fixa si a fost stabilita conform OUG 109/2011  republicata .

declaratie anticoruptie MAMAIA SA

Organizare și transparență

2018

 • Convocatorul AGA și materiale
 • Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor
 • Bilanț
 • Bugetul de Venituri și Cheltuieli
 • Raportări contabile semestriale
 • Raportul de audit anual
 • Rapoartele consiliului de administrație

S.C. MAMAIA S.A. își desfășoară activitatea în Stațiunea Mamaia, una dintre cele mai frumoase stațiuni ale litoralului românesc care atrage, anual, familii și tineri de pretutindeni, fiind locul ideal pentru o vacanță atractivă.

Obiectul activității:

 • Prestări servicii turistice și cazare
 • Promovarea și contractarea externă a programelor turistice și derularea lor.